"Allahumma a‘inni ‘ala dzikrika, wa syukrika, wa husni ‘ibadatika."
- Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa dapat mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah untuk-Mu dengan baik. (via yasirmukhtar)

(via kakikecilku)

"Hati dan pikiran di pagi hari lebih sempurna, lebih mampu memperhatikan, mencermati keadaan, menangkap pelajaran, mengolah pemahaman, mencetuskan gagasan, serta mengungkapkan pikiran; daripada di akhir siang. Maka hendaknya setiap Muslim bersegera menuntut ilmu, mengambil faedah, bercocok tanam, menjalankan usaha, melangsungkan perniagaan, dan melakukan hal-hal penting lainnya pada pagi hari"
- Imam Al-‘Ajluni dalam kitab Kasyful Khafa’ pada lapis-lapis keberkahan (via indririw)
"Belief’s in one capabilities to organize and execute the couses of action required to produce given attainments."
- Bandura, 1997

self-efficacy

"

Dibandingkan dengan kepenatan badan, kita lebih perlukan perlindungan Allah dari kepenatan hati. Sebab, hati akan merasa lelah oleh kerasnya usaha mencari rezeki dan tercurahnya seluruh perhatian kepadanya. Akibatnya, hati terbebani oleh itu semua.

Hati hanya mampu menjadi lapang dan istirah (berehat) ketika ia bersandar kepada Allah Swt. Hati orang yang bertawakal kepada Allah tidak akan merasa berat dan penat kerana Dia membawakan beban untuknya. Allah berfirman, “Siapa yang bertawakal kepada Allah, Dia akan mencukupinya.

"
- [Ibnu Athaillah as-Sakandari] (via sadiqahsiddiqah)

(via wani-zamri)

"The first step in knowledge is to listen, then to be quiet and attentive, then to preserve it, then to put it into practice and then to spread it."
- Sufyan Ibn ’Uyainah, rahimahullah, [Reported in Hilyah Al-Awliya Vol.3 p.283] (via sayingsofthesalaf)

Listen

(via anaddicted)

"Tak peduli jurusanmu apa, sekolahmu dimana, semuanya sama saja. Kita semua sama-sama hamba-Nya yang menuntut ilmu untuk menunaikan kewajiban kita sebagi seorang hamba."
- Papa

daily family talk

"Kelak jika nanti kamu telah menemukan seseorang yang memperjuangkanmu, kamu harus berjuang untuk bisa bersamanya. Cinta itu harus diperjuangkan, bukan hanya menunggu."
- Rizkita Lubis dalam Dari Prolog Hingga Epilog (via kuntawiaji)

Betchul!

(via isnidalimunthe)

(via isnidalimunthe)